Categorie
Riflessioni

…sta vita

Amarissima e buttana, sta vita.
S’asciuca lu gnegnu comu si fussi nna stizza d’acqua a lu suli di lugliu.
Si talianu di traviersu, si scornanu e si sciarrìanu, la vita e la testa, ca certi voti ppi li vuci ca fannu veni lu disideriu di sbattiri la crozza mura mura sulu p’aviri tecchia di silenziu, nna rrancata di paci.
Comu si nenti fussi, la vita s’appresenta sempri ccu la so facci ammalianti, picchì è veru, è tantu beddra; e iddra lu sapi di essiri accussì beddra; iddra sapi comu farila curriri, comu futtiri ssa testa n’atra vota e poi n’atra vota ancora.
Appena ca la testa nun ci sta attentu, quannu p’un minutu nun si guarda li spaddri, la signorina s’apprisenta ccu nna risata veramenti rudusa; e accussì accumencia n’atra vota la sciarra tra iddra e l’atra. Si tirano li capiddri, s’aggarranu e si cafuddranu fina ca nunn’hannu cchiù hiatu; stancanu e s’arramazzanu e poi s’ammiscanu pirfinu li sudura. Ssu suduri, lestu comu la luci, si piglia tuttu lu spaziu fina ca poi nun sbucca d’un pirtusidddu; ssu suduri sbuccatu è densu, sapi salatu e nun s’sciuca facili facili picchì ssu suduri sapi di vita e sapi di testa e lassa nna sima nni la facci, ogni vota ca passa.